• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy lekarze zakwalifikowani do specjalizacji powinni się bać?

wildent.org.pl/szaft
17-11-2014, 12:53
Czy lekarze zakwalifikowani do specjalizacji powinni się bać? Projekt zakłada modyfikację sposobu przyznawania miejsc rezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji (fot. Fotolia/PTWP)
29 października do Sejmu został skierowany projekt ustawy „O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej”. Zakłada on m.in. modyfikację sposobu przyznawania miejsc rezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji. Czy młodzi stomatolodzy mają powody do obaw?

Zdaniem członków Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dokument jest kontrowersyjny. Najwięcej zastrzeżeń budzi propozycja zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty polegająca na modyfikacji sposobu przyznawania miejsc rezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji.

- Naszym zdaniem proponowane zmiany wpłyną niekorzystnie na sytuację zdrowotną obywateli, prowadząc do zmniejszenia liczby lekarzy specjalistów, szczególnie w specjalizacjach szczegółowych - uważają lekarze z Wielkopolski.

Zdaniem ORL, proponowana zmiana art. 16d ustawy o zawodach lekarza w proponowanych ustępach 3 i 4, mimo słusznych założeń, uderzy najbardziej nie w lekarzy, którzy w zamierzony sposób nie przystępują do PES - gdyż jest to sprawa marginalna - ale w lekarzy, którzy z różnych przyczyn chcą zmienić rodzaj albo miejsce wykonywanej specjalizacji, np. ze względu na brak predyspozycji psychofizycznych do danej dziedziny, sytuację rodzinną, zdarzenia losowe.

Projektowana zmiana art. 16d i 16h, mająca na celu uniemożliwienie ponownego kwalifikowania się do odbywania szkolenia w tym samym trybie, ale w innej dziedzinie lub w innym miejscu, nie wpływa na blokowanie miejsc rezydenckich, gdyż po rezygnacji z danego miejsca może ono być wykorzystane w kolejnym naborze.

- Postępowanie lekarzy w tym zakresie nie jest nadużyciem, ale wynika z powszechnej praktyki świadomego ograniczania liczby dostępnych miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach w danych województwach. Prowadzi to do narastania niedoboru specjalistów z tych dziedzin, a przez to zmniejszanie dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Są specjalizacje lekarskie i dentystyczne, w których od wielu lat nie są dostępne miejsca szkoleniowe w danych województwach, mimo potencjalnej możliwości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Problem ten dotyczy szczególnie lekarzy dentystów - czytamy w piśmie, które trafiło m.in. do resortu zdrowia.

- Według posiadanych przez nas danych, miejsca szkoleniowe oraz przyznawana do tej pory liczba miejsc rezydenckich - wbrew twierdzeniu - nie odzwierciedla potrzeb zdrowotnych obywateli oraz nie zwiększa dostępności do świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego województwa. Potwierdza to fakt istnienia znacznych luk pokoleniowych w wybranych specjalizacjach i zróżnicowania liczby specjalistów z danych dziedzin pomiędzy województwami. Problem ten mógłby rozwiązać ogólnopolski system monitorowania specjalizacji lekarskich i dentystycznych - przekonują lekarze.

7 listopada odbyło się pierwsze czytanie opisywanego projektu, który następnie został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Projekt zakłada m.in., że:

- lekarz nie może złożyć ponownie wniosku o odbywanie rezydentury, jeżeli uzyskał potwierdzenie realizacji programu,
- lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury nie może złożyć ponownego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w tym trybie, z wyjątkiem przypadku, gdy posiada on orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji,
- lekarz, który dwukrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w tym trybie,
- rezydent może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach województwa, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne, nie wcześniej niż po upływie jednego roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego ,
- rezydent nie może zmienić miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego poza województwo, w którym odbywa to szkolenie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
PES   rezydentura   specjalizacje   ustawa okołobudżetowa  

POLECAMY W SERWISACH