PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy dentysta może polubić Państwowy Egzamin Specjalizacyjny?

06-12-2012, 05:30
Czy dentysta może polubić Państwowy Egzamin Specjalizacyjny?
Czy dentysta może polubić Państwowy Egzamin Specjalizacyjny?
Odpowiedź jest z pewnością negatywna, ale dentysta może poznać PES na tyle, żeby się go nie bać (tak bardzo).

Zgłoszenia do PES powinny być realizowane od 1 stycznia do 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo od 1 sierpnia do 31 grudnia każdego roku dla sesji wiosennej (a więc na wpisy został krótki czas).

Należy brać pod uwagę automatyczne zamykanie systemu elektronicznej rejestracji wniosków zgłoszeniowych. Po upływie wymienionych terminów nie ma możliwości zarejestrowania się na egzamin.

Nawet jeśli podczas szkolenia specjalizacyjnego zdający zmieniał kierownika specjalizacji (jednostkę szkolącą, tryb szkolenia) to we wniosku zgłoszeniowym trzeba podać dane aktualne - na dzień jego wypełniania.

Opłata za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny naliczona zostanie po trzecim zgłoszeniu się do egzaminu (biorąc pod uwagę zgłoszenia od sesji jesiennej 2011 r.). Opłata wynosi 700 zł i powinna być uiszczona na rachunek bankowy CEM o numerze: 31 1010 0068 7900 2012 0001 0004, z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska osoby zdającej oraz nazwy specjalności.

Czytaj także: 

Miejsca specjalizacyjne gdzie ich szukać

PES  pytania wciąż ściśle tajne?

PES a egzaminy europejskich towarzystw naukowych

Wniosek zgłoszeniowy powinien być wypełniony na każdą sesję egzaminacyjną. Nie ma jednak obowiązku zgłaszania się na każdą sesję z kolei.

Lekarz po wypełnieniu zgłoszenia może zrezygnować ze składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, jednakże elektroniczne złożenie wniosku zgłoszeniowego do egzaminu jest równoważne z wykorzystaniem jednego z darmowych terminów. Zrezygnowanie z przystępowania do egzaminu nie powoduje przywrócenia tego terminu.

Dokumentację szkolenia specjalizacyjnego, złożoną w Urzędzie Wojewódzkim/WIM/MSW weryfikują te właśnie urzędy (stwierdzają czy złożone dokumenty spełniają warunki formalne i przekazują je do Centrum Egzaminów Medycznych. CEM przekazuje dokumentację Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (powołanej przez dyrektora CEM), która ostatecznie rozstrzyga o dopuszczeniu lekarza do PES.

Do każdej nowo rozpoczętej specjalizacji wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o zdanym języku obcym (angielskim, francuski, hiszpańskim, niemieckim).

W celu uzyskania zaświadczenia o ocenach z egzaminów wchodzących w skład PES należy skierować do CEM podanie, określające dziedzinę oraz sesję egzaminacyjną, w której lekarz składał egzamin. Podanie to powinno być własnoręcznie (czytelnie) podpisane i przesłane listem lub faksem. CEM nie przelicza wyniku PES na punkty wymagane do złożenia wniosku o rozpoczęcie kolejnej specjalizacji.

Co należy wpisać we wniosku w punkcie liczba dotychczasowych zgłoszeń? Należy wpisać ile razy lekarz zgłaszał się do PES w danej dziedzinie.

W przypadku zgłoszenia się do PES po raz pierwszy - należy wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy, wydrukować go i własnoręcznie podpisać. Następnie wniosek zgłoszeniowy, wraz z pozostałą dokumentacją, należy dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego/WIM/MSW.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT  

POLECAMY W SERWISACH