PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czekają dwa stanowiska na asystentów w Instytucie Stomatologii UJ

js
06-11-2015, 11:58
Czekają dwa stanowiska na asystentów w Instytucie Stomatologii UJ Prof. dr hab. Piotr Laidler, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Piotr Laidler, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, ogłosił konkurs na dwa stanowiska asystentów w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo - Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Termin składania zgłoszeń upływa 23 listopada 2015 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.109 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub otwarty przewód doktorski (w wyjątkowych sytuacjach posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty),
- wysoka ocena pracy doktorskiej, potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr.),
- otwarta specjalizacja w zakresie chirurgii szczękowo – twarzowej,
- zainteresowanie działalnością naukową udokumentowane publikacjami w czasopismach naukowych,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- pozytywna opinia kierownika katedry, dyrektora Instytutu Stomatologii UJ, a także - w przypadku posiadania - opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora - również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM (Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40) następujące dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego, a także recenzje pracy doktorskiej (w przypadku kandydata z doktoratem),
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinię kierownika katedry, dyrektora Instytutu Stomatologii UJ, a także (w przypadku posiadania) - opinia opiekuna naukowego,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Termin składania zgłoszeń: 23 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).
Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 stycznia 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH