PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czas na LDEK

ws
04-02-2016, 10:59
Czas na LDEK LDEK już 12 lutego (foto: pixabay)
Przypominamy: Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy odbędzie się 12 lutego 2016 r. o godzinie 11:00.

Rok temu do LDEK przystąpiło 560 dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach. Co ciekawe, zgłoszonych do LDEK było 816 osób, co oznacza, że ponad 30 proc. zrezygnowało w ostatniej chwili. Wówczas to wśród „pierwszorazowców” najlepiej wypadli absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wśród zdających, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach – dentyści z Białegostoku, a wśród tych, którzy naukę zakończyli więcej niż dwa lata temu – stomatolodzy ze Szczecina. Indywidualnie najwyższy wynik uzyskał stomatolog z UM w Białymstoku, najniższy - absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do LDEK mogą przystąpić:
- absolwenci studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
- lekarze dentyści stażyści;
- lekarze dentyści posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.

Warunkiem przystąpienia do LDEK jest złożenie wniosku do dyrektora CEM (elektronicznie na stronie internetowej CEM):
- do 30 czerwca - w przypadku LDEK-u odbywającego się we wrześniu,
- do 30 listopada w przypadku LDEK-u odbywającego się w lutym.

CEM zawiadamia osoby, które złożyły wniosek o terminie i miejscu LDEK i nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem LDEK, osoba przystępująca do egzaminu, przedstawia Zespołowi Egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość oraz:
- w przypadku absolwentów - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
- w przypadku lekarzy dentystów stażystów oraz lekarzy dentystów posiadających pełne prawo wykonywania zawodu - dyplom lekarza dentysty lub w przypadku braku zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym;
- w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej - zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym kwalifikacje lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
- w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii Europejskiej - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

Nieokazanie wymaganych dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu! 

Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (pięć możliwości do wyboru, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

Osoba zdająca LDEK, może wnieść w ciągu trzech dni od dnia przystąpienia do egzaminu merytoryczne zastrzeżenia do zadania testowego. Zastrzeżenia składa się w sali egzaminacyjnej na formularzu udostępnianym przez członków Komisji Egzaminacyjnej lub poprzez stronę internetową CEM - po zalogowaniu. Zastrzeżenia rozpatrywane są w ciągu trzech dni od ostatecznego dnia, przysługującego do ich wniesienia. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń CEM ustala wyniki egzaminu poszczególnych zdających.

Czytaj także: infodent24.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   CEM   prawo wykonywania zawodu  

POLECAMY W SERWISACH