• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co musisz zrobić przed przystąpieniem do PES

ms
23-05-2016, 10:20
Co musisz zrobić przed przystąpieniem do PES Formalności przed PES (foto: pixabay)
Dokumenty warunkujące przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej wiosennej należy złożyć do 31 lipca. Wymogów formalnych jest wiele.

Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz dentysta zobowiązany jest przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy osób, które występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy):
- zgłoszenie do PES - wypełnione na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych, wydrukowane i własnoręcznie podpisane;
- podanie do stosownego Urzędu Wojewódzkiego o przyjęcie kompletu dokumentów;
- indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji - opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny; 
- opinia zawodowa wystawiona przez kierownika specjalizacji;
- karta szkolenia specjalizacyjnego z: - decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem; - wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami - staży, kolokwiów, dyżurów itd.;
- indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych);
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”;
- praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji;
- zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych UM (zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy dentystów, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów obowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka);
- kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu);
- kserokopia świadectwa pracy (tylko rezydenci).

O ile programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi, oczywiście muszą być one spełnione.

Informacja dotycząca języka obcego:
- celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury medycznej;
- specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego,
- uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego; francuskiego; niemieckiego; hiszpańskiego.

W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES, ale:
- go nie zdali;
- nie przystąpili do egzaminu;
- nie zdali jego części;
- nie podeszli do części egzaminu;
- konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku, jego wydrukowanie i przesłanie do CEM.

Nie ma potrzeby ponownego składania dokumentów do wojewody.

Przypomnijmy, że zestaw dokumentów przed sesją wiosenną należy składać do 31 grudnia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
PES   kształcenie podyplomowe  

POLECAMY W SERWISACH