PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co Ministerstwo Zdrowia wie o LDEK

04-02-2013, 23:59
Co Ministerstwo Zdrowia wie o LDEK (foto: sxc.hu)
Co Ministerstwo Zdrowia wie o LDEK (foto: sxc.hu)
Kto, kiedy i jak może zdawać LDEK? Taką wiedzę przedstawia Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, ale ostatnio szczegółowe informacje na ten temat zamieściło Ministerstwo Zdrowia. Ważne, że zrobiło to w zwięzły i prosty sposób. Przypominamy, że pierwszy w historii Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy już 8 lutego. 

 

Kto może przystąpić do LDEK?

- absolwent studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym;

- lekarz dentysta stażysta;

- lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu;

- student piątego roku kierunku lekarsko - dentystycznego, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.

 

Wszystko o LDEK - zobacz poradnik infoDENT24.pl

 

Jakie terminy?

Osoba zamierzająca przystąpić do LDEK składa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek w tej sprawie do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi:

- do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest egzamin (w przypadku egzaminów odbywających się we wrześniu);

- do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest egzamin (w przypadku egzaminów odbywających się w lutym).

 Terminy LDEK wyznacza się w okresie: 

- od 1 do 14 września;

- od 1 do 14 lutego.

Co ze studentami?

W przypadku studentów, ze względu na ustawowe ograniczenie przystępowania do LDEK na piątym  roku kierunku lekarsko - dentystycznego, zgłoszenia będą weryfikowane przez wydziały uczelni medycznych.

 Jakie formalności?

Bezpośrednio przed rozpoczęciem LDEK osoba przystępująca do egzaminu przedstawia zespołowi egzaminacyjnemu CEM dokument potwierdzający tożsamość oraz:

- w przypadku absolwenta zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym;

- w przypadku studenta - zaświadczenie o stanie studiów studenta piątego roku kierunku lekarsko - dentystycznego;

- w przypadku lekarza dentysty, który ukończył uczelnię medyczną w Polsce - dyplom lekarza lub lekarza dentysty;

- w przypadku lekarza dentysty, który ukończył uczelnię medyczną w państwie członkowskim Unii Europejskiej zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

- w przypadku lekarza dentysty, który ukończył uczelnię medyczną w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   edukacja   LDEK  

POLECAMY W SERWISACH