• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

CMUJ: praca w Pracowni Stomatologii Dziecięcej

smn
17-05-2018, 10:10
CMUJ: praca w Pracowni Stomatologii Dziecięcej Praca szuka pracownika
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko
asystenta w Pracowni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

 Wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub udokumentowane zaawansowanie odbywania specjalizacji,
- biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych, 
- doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi,
- zainteresowanie pracą naukową i dydaktyczną,
- członkostwo w towarzystwach naukowych związanych ze stomatologią dziecięcą,
- aktywność organizacyjna na rzecz środowiska stomatologicznego,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr),
- pozytywna opinia kierownika pracowni, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Jakie dokumenty należy złożyć:
- podanie
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- odpis dyplomu specjalizacji lub dokument potwierdzający rozpoczęcie specjalizacji,
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna
była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinię kierownika pracowni, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania
opinia opiekuna naukowego, 
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia / prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu, 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania dokumentów: 8 czerwca 2018 r. ( decyduje data wpływu do UJ CM )

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 września 2018 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

 Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
CM UJ   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH