PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

CM UJ: praca dla adiunkta (periodontologia)

en
07-06-2017, 08:22
CM UJ: praca dla adiunkta (periodontologia) Collegium Medicum w Krakowie (fot. Archiwum)
Do objęcia stanowisko adiunkta w  Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do   konkursu   mogą   przystąpić   osoby, które mają:
- stopnień  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
-  specjalizację w zakresie stomatologii ogólnej,
- specjalizację w zakresie stomatologii zachowawczej,
- wysoką ocenę pracy doktorskiej lub habilitacyjnej potwierdzoną opinią opiekuna naukowego (kandydat ze stopniem dr.),  
- doświadczenie w pracy dydaktycznej, umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć (kandydat bez hab.), 
- odpowiedni  dorobek   naukowy,  obejmujący  oprócz  rozprawy  habilitacyjnej  również  inne  liczące się pozycje.

Ponadto kandydaci powinni się wykazać: 
- czynnym udziałem w życiu naukowym, szczególnie na konferencjach i sympozjach,
- pozytywną opinią dyrektora instytutu, kierownika katedry o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Potrzebne  dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
- odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego,
- recenzja rozprawy habilitacyjnej,
- autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata,
- prawo wykonywania zawodu,
- odpis dyplomu specjalizacji,
- wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankieta dotycząca działalności naukowej,
- ankieta dotycząca działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzona i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinia dyrektora instytutu, kierownika katedry  w/w jednostki,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- oświadczenie  stwierdzające, że UJ CM  będzie  podstawowym  miejscem  pracy w  przypadku   wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb  ustalenia uprawnień do  nadawania  stopnia  doktora i doktora habilitowanego  i/lub   dla potrzeb  utworzenia/ prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku  wygrania  konkursu,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń: 9 czerwca 2017 r.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH