PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

CM UJ: konkurs na asystenta w Zakładzie Ortodoncji

ms
05-11-2017, 17:30
CM UJ: konkurs na asystenta w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Poszukiwana osoba na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji;
- zainteresowanie pracą naukową;
- znajomość języka angielskiego;
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr.);
- pozytywna opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40:
-  podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem;
- prawo wykonywania zawodu;
- odpis dyplomu specjalizacji;
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron);
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- ankietę dotyczącą działalności naukowej;
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej;
- oświadczenie, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa 21 listopada 2017 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH