PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Chirurgia stomatologiczna: GUMed oferuje pracę

kan
24-01-2018, 10:34
Chirurgia stomatologiczna: GUMed oferuje pracę Praca dla asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej GUMed (fot. archiwum)
Trwa konkurs otwarty na stanowisko asystenta (pracownika naukowo- dydaktycznego, nauczyciela akademickiego) w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu
- dobrą znajomość języka angielskiego.

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- wykaz publikacji wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW, liczba cytowań) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,wraz z suplementem,
- zaświadczenie dziekanatu ukończonej uczelni o średniej ocen z okresu studiów,
- osoby posiadające stopień naukowy doktora - dyplom poświadczający posiadanie tego stopnia naukowego,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- w przypadku posiadania opiekuna naukowego, jego opinię o predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego oraz informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora - (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia), 
- oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 2,3,4i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Kandydaci zgłaszający udział w konkursie powinni złożyć w Dziale Kadr i Płac Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a pok. 307 (tel. 48-58-349-10-16, 48-58-349-11-07) 

Termin składania dokumentów: 26 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do dwóch miesięcy od dnia upływu terminu przyjmowania dokumentów. 

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   praca na uczelni   stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH