PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Chcą kształcić asystentki, higienistki i techników dentystycznych

20-08-2013, 00:01
Chcą kształcić asystentki, higienistki i techników dentystycznych (foto: Fotolia/PTWP)
Chcą kształcić asystentki, higienistki i techników dentystycznych (foto: Fotolia/PTWP)
Centrum Kształcenia Plejada z placówkami w: Szczecinie, Gdańsku, Zielonej Górze, Białej Podlaskiej i Jeleniej Górze, rozpoczęła się rekrutację chętnych do nauki w nowym roku szkolnym 2013/2014 w specjalnościach: - higienistka stomatologiczna; - asystentka stomatologiczna, - technik dentystyczny.

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna w trakcie dwuletniej edukacji powinna nauczyć się:

- rozróżniania budowy i czynności narządów i układów organizmu człowieka;

- opisywania budowy głowy, z uwzględnieniem narządu żucia;

- rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych;

- określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej;

- rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów;

- udzielania pierwszej pomocy;

- prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;

- korzystania z wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych;

- prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej;

- samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych;

- wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych (na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty);

- czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych;

- rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej;

- prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;

- rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;

- przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności;

- użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;

- przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (HIV, WZW);

- stosowania zasad dezynfekcji i sterylizacji;

- prowadzenia, obowiązującej w gabinecie dentystycznym, dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych;

- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

- organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

- komunikowania się z pacjentami;

- współpracy z zespołem stomatologicznym;

- korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

- postępowania zgodnie z zasadami etyki;

- stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;

- stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

Asystentka stomatologiczna

W ciągu rocznego pobierania nauki w systemie stacjonarnym dla dorosłych, słuchacze powinni nauczyć się m.in.:

- korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem;

POLECAMY W SERWISACH