PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

CEPE rekomendowana przez NRL

16-11-2012, 05:18
CEPE rekomendowana przez NRL (foto: sxc.hu)
CEPE rekomendowana przez NRL (foto: sxc.hu)
Centralna Ewidencja Punktów Edukacyjnych (CEPE) jest systemem informatycznym, który umożliwia elektroniczną

ewidencję punktów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Jest to platforma komunikacji między podmiotami prowadzącym kształcenie podyplomowe, a okręgowymi izbami lekarskimi.

CEPE nie jest systemem obowiązkowym, jednak pozwala zaoszczędzić wiele czasu i problemów, korzystającym z niego lekarzom dentystom.

CEPE jest rozwiązaniem organizacyjno - informatycznym Naczelnej Izby Lekarskiej przeznaczonym do obsługi zagadnień związanych z ewidencją punktów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. To platforma komunikacji między Podmiotami Prowadzącym Kształcenie Podyplomowe (PPKP), a Okręgowymi Izbami Lekarskimi.

Każdy lekarz dentysta, uczestnicząc w akredytowanym zdarzeniu edukacyjnym (kursie, szkoleniu, konferencji), ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych, których suma (po upływie okresu rozliczeniowego) decyduje o spełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego. Lekarz dentysta powinien zatem dostarczyć do Okręgowej Izby Lekarskiej dokumenty poświadczające udział w zdarzeniu edukacyjnym i liczbę zdobytych punktów.

CEPE procedurę tę ułatwia, gdyż daje możliwość przesłania elektronicznie informacji o uczestnikach wydarzenia edukacyjnego i uzyskanych przez nich punktach. System ten jest niezależny od wydawanych przez organizatora szkolenia zaświadczeń lub certyfikatów.

NRL wyjaśnia, jeśli lekarz dentysta ma do wyboru udział w szkoleniu oferowanym przez podmiot korzystający z CEPE, to powinien wybrać właśnie ten właśnie podmiot (a więc współpracujący z samorządem w sprawach ewidencji punktów edukacyjnych).

Zasady działania CEPE

- Podczas składania wniosków akredytacyjnych przedstawiciel podmiotu organizującego szkolenia musi pamiętać o podaniu nazwiska, imienia i adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za obsługę CEPE.

- Przyznanie akredytacji przez Okręgową Izbę Lekarską odbywa się jednocześnie z powiadomieniem Naczelnej Izby Lekarskiej (nadawany jest numer wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe).

- Umieszczenie w rejestrze zdarzenia edukacyjnego pozwala na znalezienie go przez zainteresowanych lekarzy i lekarzy dentystów.

- Podmiot, po uzyskaniu akredytacji, otrzymuje na swoją skrzynkę (podaną podczas akredytacji) login i hasło dostępu do platformy CEPE.

- Po zrealizowaniu szkolenia - podmiot szkolący umieścić powinien na platformie CEPE listę uczestników wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów edukacyjnych.

Okręgowa Izba Lekarska automatycznie (drogą mailową) informowana jest o przesłaniu danych przez PPKP (odbiera informacje o uczestnikach i zdobytych przez nich punktach edukacyjnych). Informacje te są przenoszone do Okręgowego Rejestru Lekarzy, na indywidualne konto punktów edukacyjnych lekarza dentysty.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   szkolenia   CEPE   Studia   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH