PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Brawa dla Ekstradentu za staże podyplomowe dla dentystów

ws
21-08-2015, 11:39
Brawa dla Ekstradentu za staże podyplomowe dla dentystów Kontrola w gabinecie (foto; pixabay)
Kontrola w NZOZ Ekstradent, przeprowadzona przez komisję z upoważnienia wojewody świętokrzyskiego, a  dotycząca organizacji stażu podyplomowego lekarzy dentystów – wypadła pozytywnie.

Ekstradent zapewnia dwóm lekarzom stażystom odbywanie staży cząstkowych w zakresie: chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, periodontologii, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej. W ramach oddelegowania lekarze stażyści realizują staż cząstkowy z zakresu ortodoncji oraz staże z zakresu: bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia chorób AIDS oraz kurs z zakresu ratownictwa medycznego.

Podmiot kontrolowany zawarł z lekarzami stażystami umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, w których określił wynagrodzenie w wysokości 2 007 zł., co jest zgodne z par. 6 ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Kontrolujący ustalili, że w aktach osobowych znajdują się dokumenty niezbędne do zatrudnienia lekarza stażysty, a więc m.in. kserokopia ograniczonego prawa wykonywania zawodu, uchwała Prezydium ORL Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach, szkolenia BHP.

Kontrolującym przedstawiono wykaz opiekunów staży cząstkowych wraz z umowami.

Koordynator przeprowadzał sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystów umiejętności praktycznych, określonych ramowym programem stażu oraz opracował „Planowany harmonogram stażu podyplomowego lekarzy dentystów 2014/2015" dla dwóch lekarzy stażystów, w którym określił czas trwania i terminy poszczególnych staży cząstkowych.

Kalkulacja przyznanych środków obejmuje wynagrodzenie stażystów (wraz z pochodnymi) oraz ryczałt zawierający m.in. wynagrodzenie koordynatora, koszty administracyjne i koszty dofinansowania materiałów stomatologicznych.

Kontrolujący stwierdzili, że w rachunkach złożonych za kwiecień i maj 2015 r., podmiot właściwie rozliczył kwotę środków otrzymanych na sfinansowanie stażu dwóch stażystów, po 5523,56 zł miesięcznie.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone, żadne zastrzeżenia.

W NZOZ, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, zatrudnionych jest dwóch lekarzy dentystów oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej trzynastu lekarzy dentystów i sześć asystentek stomatologicznych. Podmiot posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu.

Poradnia posiada kontrakt z NEZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych — leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia: ogólnostomatologiczne, z chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz z protetyki stomatologicznej. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH