PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Beata Dejak z nominacją profesorską

ms
30-09-2016, 08:35
Beata Dejak z nominacją profesorską Prof. Beata Dejak
Wśród 66 naukowców, którzy w końcu września otrzymali nominacje profesorskie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, znalazła się profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Beata Dejak.

Prof. Beata Dejak studiowała w Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej. Została zatrudniona w Zakładzie Protetyki IS AM na stanowisku asystenta.

W 1999 r. Beata Dejak obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach odbudowanych zębów.

W 2005 r. została mianowana na stanowisko adiunkta. Począwszy od tego roku pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Zaburzeń Czynnościowych Fizjologii Narządu Żucia UM w Łodzi.

Rozprawę habilitacyjną pt. Ocena wytrzymałości i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia - obroniła w 2009 r. Począwszy od tego roku pełnia funkcję kierownika Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi. W 2013 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UM w Łodzi.

Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 120 prac, wiele prac ukazało się w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej.

Jest laureatką 10 indywidualnych nagród naukowych rektora UM w Łodzi i wielu nagród czasopism stomatologicznych.

Pełni funkcję ordynatora I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Od 1988 r. członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, od 2010 r. - członek Zarządu Głównego PTS, a od 2014 r. - prezes Oddziału Łódzkiego PTS.

Prof. Beata Dejak Jest recenzentem czasopism: Journal of Applied Oral Science, Dental Materials, International Journal of Oral Science w zakresie biomechaniki. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Protetyka Stomatologiczna i rady naukowej Stomatologii Współczesnej oraz kolegium redakcyjnego czasopisma Polimery w Medycynie.

Od 2011 r. jestem Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM w dziedzinie protetyka stomatologiczna oraz członkiem komisji egzaminacyjnej rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
protetyka stomatologiczna   PTS   Beata Dejak  

POLECAMY W SERWISACH