PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Asystentka stomatologiczna - czekając na ostateczną decyzję MZ

10-04-2013, 00:01
Asystentka stomatologiczna, kto to taki? (foto: sxc.hu)
Asystentka stomatologiczna, kto to taki? (foto: sxc.hu)
Ministerstwo Zdrowia nie chce, aby pomoc dentystyczna z średnim wykształceniem i po odbyciu przeszkolenia zawodowego wykonywała jakiekolwiek zadania wyszczególnione w świadczeniach gwarantowanych.

Tak miałoby być od 1 stycznia 2015 roku. Ministerstwo Zdrowia chce natomiast, żeby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych były wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje asystentki stomatologicznej uzyskane na poziomie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej (o uprawnieniach szkoły publicznej) lub posiadające tytuł higienistki stomatologicznej (uzyskany w trakcie studiów).

Pomoce dentystyczne, legitymujące się maturą, doświadczeniem zawodowym lub ukończonym kursem, mogłyby pracować w gabinetach stomatologicznych, przynajmniej w tych realizujących kontrakt z NFZ, tylko do 2015 r. Potem mają je zastąpić higienistki i asystentki. Kto to taki?

Asystentka stomatologiczna:

- pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej;

- przygotowuje gabinet do pracy;

- asystuje lekarzowi dentyście w trakcie wykonywania zabiegów;

- realizuje czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.

To najważniejsze, ale nie jedyne zadania, które powinna realizować osoba zatrudniona na stanowisku asystentki stomatologicznej.

Czego możesz wymagać od osoby legitymującej się dyplomem asystentki stomatologicznej? Z pewnością:

- przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;

- przygotowania pacjenta do zabiegu (nie tylko fizyczne, ale i psychiczne);

- asystowania lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych;

- świadczenia pomocy w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (m.in. usuwanie kamienia nazębnego, fluorowanie);

- kontrolowania tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;

- współdziałania z lekarzem dentystą w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;

- obsługi sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna);

- obsługi sprzętu leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne);

- przechowywania i przygotowywania, stosowanych w gabinecie dentystycznym: leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi i sprzętu (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) oraz mas wyciskowych - w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;

- przestrzegania i stosowania zasad aseptyki: wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;

- prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego (m.in. książki inwentarzowe gabinetu, książki zużycia materiałów);

- komunikowania się z pacjentami;

- opisywania planu profilaktyczno leczniczego;

- edukowania pacjentów w zakresie masażu dziąseł, mycia zębów i ogólnego utrzymywania higieny jamy ustnej;

POLECAMY W SERWISACH