PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Akademia NFZ kształci świadczeniodawców

21-05-2013, 00:08
Akademia NFZ kształci świadczeniodawców (foto: infoDENT24.pl)
Akademia NFZ kształci świadczeniodawców (foto: infoDENT24.pl)
Publiczny płatnik kontynuuje cykl szkoleń w ramach Akademii NFZ. Tym razem zainteresowani mogą posiąść wiedzę na temat zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce. W marcu 2013 r. w tym cyklu szkoleń specjaliści zaangażowani przez NFZ wyjaśniali na czym polega system opieki zdrowotnej w Polsce.

Kolejne szkolenie: Akademia NFZ - Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Kto może się kształcić?

Szkolenie skierowane jest do pracowników, których obowiązki związane są z kontraktowaniem usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w zakładach opieki zdrowotnej. Chodzi o podmioty posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ (lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów).

Co ma być przedmiotem szkolenia (w dniu pierwszym szkolenia)?

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych:

- podstawowe zagadnienia gospodarki finansowej NFZ mające wpływ na kontraktowanie;

- kwestie związane z planowaniem zakupu świadczeń oraz samym procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Co ma być przedmiotem szkolenia (w dniu drugim szkolenia)?

Techniki negocjacyjne: doskonalenie umiejętności negocjacyjnych (m.in. manipulacja - jak się przed nią bronić).

Kto zapłaci za szkolenie?

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia.

Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga: uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu, bez powiadomienia organizatora, może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia grupy nie będą przekraczały 35 uczestników. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w szkoleniu zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo przez organizatora.

Jakie są dodatkowe warunki rekrutacji?

W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo w kwalifikacji będą mieli mężczyźni.

Kiedy będzie szkolenie?

22 23 maja 2013 r. w godz. od 9.00 do 16.30

Gdzie będzie szkolenie?

Bydgoszcz

Z kim się kontaktować w sprawie szkolenia?

akademianfz@nfz.gov.pl.

tel. (22) 572 6110 lub (22) 572 6257.

Szkolenia w ramach Akademii NFZ w czerwcu 2013 r.:

Częstochowa 5-6 czerwca 2013 r. - Udzielanie informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom;

Kraków 10-11 czerwca 2013 r. - Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   NFZ   szkolenia   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH