Z księgi przychodów i rozchodów na kartę podatkową

06-09-2013, 01:03
Czy dentyści mogą rozliczać usługi stomatologiczne na podstawie karty podatkowej? Mogą. Wielu jednak z lekarzy chce się upewnić, że tak istotnie jest, gdy uprzednio stosowali księgę przychodów i rozchodów. Podobnie uczyniła jedna z dentystek, która zapytała o to dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Ten odpowiedział twierdząco.

Fakty z prowadzonej praktyki stomatologicznej przez składającą zapytanie lekarkę:

- od 1 czerwca 1994 r. dentystka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, świadcząc usługi stomatologiczne oznaczone według klasyfikacji PKD pod nr 85.13.Z;

- w związku z wykonywaniem usług zwolnionych przedmiotowo z podatku od towarów i usług, lekarka uzyskała potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik podatku od towarów i usług zwolniony (druk VAT-5);

- usługi stomatologiczne dentystka świadczy na rzecz osób fizycznych oraz w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (w zakresie usług medycznych, jak i pomocniczych);

- dentystka nie zatrudnia żadnego pracownika (usługi świadczy osobiście);

- w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. lekarka uzyskała przychody w wysokości 78.105,30 zł z czego z usług na rzecz osób fizycznych - 45.506,30 zł, natomiast na rzecz NFZ 32.600,00 zł;

- prowadząca gabinet ewidencjonuje przychody i rozchody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz opłaca podatek liniowy, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dentystka przewiduje, że struktura sprzedaży pozostanie podobna do końca 2013 r.

Pytanie brzmiało, czy składając stosowny wniosek we właściwym urzędzie skarbowym lekarka może od 1 stycznia 2014 r. być opodatkowana w formie karty podatkowej.

W oparciu o uzyskane informacje dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że dentystka będzie mogła być opodatkowana w formie karty podatkowej ITPB1/415-652/13/HD.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej wymaga, aby:- złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;- we wniosku uwzględniona była działalność dopuszczona opodatkowaniem na podstawie karty podatkowej;- przy prowadzeniu działalności nie korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (chyba że chodzi o usługi specjalistyczne);- nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej (z niewielkimi wyjątkami);- małżonek podatnika nie prowadził działalności w tym samym zakresie;-  nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;

- pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, nie była prowadzona poza terytorium Polski.