Szpital Uniwersytecki w Krakowie: przetarg na urządzenia do obrazowania w stomatologii

ms
06-12-2019, 11:23
Sekcja Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przedłużyła do 18 grudnia 2019 r. przetarg na dostawę urządzeń do obrazowania w stomatologii.

Chodzi o sprzęt wraz z wyposażeniem dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego  Kraków - Prokocim. Przetarg obejmuje także instalację, uruchomienie sprzętu i szkolenie personelu.

Termin składania ofert przedłużono do 18 grudnia 2019 r.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

Kontakt: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków, e-mail: amatys@su.krakow.pl, tel. 48 124247046.

 

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.