Dobre wyniki PES z chirurgii stomatologicznej

ms
29-10-2019, 07:40
Część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej zdało 29 spośród 38 osób, które przystąpiły do egzaminu - poinformował infoDENT24.pl prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Próg, warunkujący zdanie testu z PES, wynosił 72 pkt.

Oceny przedstawiają się następująco:
bardzo dobry - 0
ponad dobry - 0
dobry - 12
ponad dostateczny - 8
dostateczny - 9
niedostateczny - 9

Najwyższy wynik punktowy wynosił 95 pkt., najniższy 37 pkt.

Test odbył się 28 października 2019 r. w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Natomiast część ustna egzaminu przeprowadzona zostanie 4 i 5 listopada 2019 r. w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. M. C. Skłodowskiej 24 A.

Warto dodać, że na siedem osób zdających PES z chirurgii szczękowo - twarzowej , egzamin przebrnęli wszyscy.

Gratulujemy!

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.