Są już wyniki LDEK w sesji jesiennej 2019 r.

ms
11-09-2019, 07:44
Do LDEK przystąpiło w całym kraju 1366 osób, uzyskując średnio 119,7 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 169 a minimalny 38 pkt. Czterystu czterdziestu zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

We wrześniu 2018 r. zdawało LDEK 1442 osoby, uzyskując średnio 125,6 punktów.

 Znamienne, że z tematyki obejmującej chirurgię stomatologiczną od wielu sesji LDEK pierwsze miejsce zajmują osoby kończące Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W tym roku średnia absolwentów UM w Lublinie wyniosła 11,83, drugie miejsce zajęli przedstawiciele WUM - 11,17 a trzecie GUMed - 10,98.