Pacjent dowie się, że lekarz miał dostęp do jego danych

en
02-09-2019, 07:48
Gdy lekarz rozpocznie wystawianie zwolnienia lekarskiego i go nie zakończy lub anuluje w portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) - ZUS poinformuje pacjenta, że medyk miał dostęp do jego danych osobowych.

W sytuacji, gdy lekarz w procesie wystawiania zwolnienia lekarskiego lub jego anulowania uzyska dostęp do danych pacjenta, a następnie nie zakończy procesu wystawieniem lub anulowaniem e-ZLA, osoba ubezpieczona (pacjent), której dane dotyczą, otrzymuje na swój profil na PUE ZUS informację o treści: „W dniu [data] lekarz [imię, nazwisko] o numerze prawa wykonywania zawodu [numer] uzyskał dostęp do Twoich danych, nie zakończony wystawieniem zaświadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem”. 

Prezes ZUS Gertruda Uścińska zwróciła się z prośbą do NIL, by powiadomił o tej funkcji e-systemu lekarzy, gdyż nie zawsze zdają sobie oni sprawę z tego, że takie działanie jest odnotowywane oraz że informacja o uzyskaniu dostępu do danych pacjenta jest temu pacjentowi przekazywana.

Dla pacjenta jest to sygnał do zastanowienia czy w dniu wskazanym w powiadomieniu miała miejsce wizyta u konkretnego lekarza oraz czy w jej trakcie lekarz zamierzał wystawić lub anulować zwolnienie lekarskie. Jeśli tak, to uzyskanie dostępu do danych prawdopodobnie było działaniem prawidłowym. W przypadku, gdy wizyta nie miała miejsca i tym samym nie ma podstaw do uzasadnienia postępowania lekarza – pacjent może skierować na lekarza skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZUS podjął działania, które mają zapobiec wzbudzającym wątpliwości sytuacjom. W IV kwartale 2019 r., w kreatorze wystawiania e-ZLA w PUE ZUS pojawi się dodatkowy komunikat, który zwróci uwagę lekarza na fakt, że jeśli wyszuka dane pacjenta bez wystawienia lub anulowania zwolnienia to informacja o takiej sytuacji zostanie automatycznie przekazana do pacjenta. Takie rozwiązania mają być rekomendowane wśród producentów aplikacji gabinetowych.

Więcej: nil.org.pl

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.