OW NFZ w Poznaniu konkursy na leczenie stomatologiczne

ms
12-06-2019, 08:08
Wielkopolski OW NFZ ogłosił konkurs ofert na leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zakresie:
- świadczeń ogólnostomatologicznych - 1,13 zł;
- świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż - 1,15 zł.

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie:
- świadczeń ogólnostomatologicznych  wynosi 12 000 pkt miesięcznie
- świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż wynosi 15 000 pkt miesięcznie.

Minimalny czas pracy lekarza dentysty:

Ustalenia w zakresie minimalnego czasu pracy, obliczonego proporcjonalnie do umniejszonej punktowej wartości etatu przeliczeniowego, nie wykluczają możliwości wskazania przez oferenta w złożonej ofercie czasu pracy w wyższym wymiarze (np. 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie dla etatu na poziome 12 000 punktów miesięcznie).

Nie wyklucza to możliwości spełnienia warunków dodatkowo ocenianych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zmianami).