Uwagi lekarzy dentystów do szykowanych zmian w zawodzie higienistek stomatologicznych

ms
10-06-2019, 07:39
W nowej wersji podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego znalazły się zmiany, które zaniepokoiły lekarzy dentystów. Chodzi o wykaz zadań zawodowych, do wykonywania których powinny być przygotowane absolwentki szkół kształcących w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Do podpisu ministra edukacji narodowej skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. W nim znajduje się m.in. część dotycząca opieki zdrowotnej, a w niej z kolei - fragment odnoszący się do higienistek stomatologicznych.

W dotychczas obowiązującej wersji lista zadań zawierała się w pięciu punktach:
1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4) wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Nowa wersja wprowadza zmiany, te najistotniejsze zawarto w punkcie czwartym, w którym zniknęło sformułowanie „pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty”.
1) realizowanie świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4) wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
5) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Okazuje się, że Naczelna Izba Lekarska nie została poinformowana o toczących się pracach legislacyjnych nad projektem rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt ten trafił w ramach konsultacji publicznych do 240 podmiotów, w tym m.in. do Naczelnej Izby Aptekarskiej, ale do NIL – nie.

Tymczasem w opinii prezesa NRL Andrzeja Matyi, projekty podstaw programowych kształcenia w zawodach pomocniczych w opiece zdrowotnej powinny być konsultowane ze środowiskiem lekarskim. Jest to konieczne, gdyż podstawa programowa stanowi bazę do tworzenia szczegółowych programów przez szkoły kształcące adeptów zawodów pomocniczych w opiece zdrowotnej.

To oczywiste, że samorząd lekarski powinien mieć możliwość wyrażenia opinii co do zakresu umiejętności osób wykonujących zawody pomocnicze w ochronie zdrowia - pisze szef NRL do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Lekarze dentyści zgłaszają wątpliwości co do niektórych sformułowań zawartych w załączniku nr 20 do projektowanego rozporządzenia.

W związku z tym Andrzej Matyja zwrócił się z prośbą o informację czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi jakiekolwiek prace (konsultacje, spotkania) poświęcone redefinicji uprawnień zawodów pomocniczych w stomatologii.