Prof. Ginalska otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości”

kan
15-05-2019, 11:00
Na wniosek Urzędu Patentowego RP prof. Grażyna Ginalska dostała odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Prof. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została uhonorowana odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Prof. Ginalska opracowała kompozyt kościozastępczy FlexiOss, czyli tzw. lubelską sztuczną kość. FlexiOss pozwala na prawidłową odbudowę tkanki kostnej, obniża ryzyko ognisk zapalnych, zakażenia i odrzucenia przeszczepu. 

W 2013 r. zakończono, trwające cztery lata, doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych i pacjentach Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2011 r. rozpoczęły się badania na ludziach. Brali w nich udział pacjenci Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pacjenci Centrum Stomatologicznego New Dent w Lublinie. Testy zakończyły się sukcesem, biomateriał może być szeroko wykorzystywany w ortopedii, chirurgii urazowej i szczękowo-twarzowej.

W chirurgii stomatologicznej lekarz będzie się mógł nim posłużyć do wypełniania ubytków po torbielach lub do leczenia przetok. 

Odznaki honorowe Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości” wręczono wyróżnionym podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Więcej: umlub.pl