Amalgamat stomatologiczny tematem międzynarodowego webinarium

en
13-05-2019, 09:47
Światowa Federacja Dentystyczna FDI przy wspołpracy z Dental Study Club (DTI) organizuje 14 maja o godz. 14.00 webinarium  na temat konwencji z Minamaty w sprawie rtęci.

 Konwencja z Minamaty dotycząca rtęci (Minamata Convention on Mercury) jest prawnie wiążącym dokumentem regulującym w skali globalnej problem z gospodarowaniem zasobami rtęci. Zawiera również dziewięć przepisów mających na celu stopniowe zmniejszanie zużycia amalgamatu dentystycznego. Nazwa konwencji pochodzi od japońskiej miejscowości Minamata, w której wydarzyła się jedna z największych katastrof ekologicznych w XX wieku – doszło do zatrucia rtęcią ponad 2000 osób.

W trakcie webinarium grupa ekspertów (Enzo Bondioni, dr. Chris Fox, dr. Susie Sanderson, Pam Clark, prof. Gottfried Schmalz) wyjaśni przepisy dotyczące stopniowego wycofywania amalgamatu dentystycznego, omówi nowe przepisy UE dotyczące amalgamatów dentystycznych, zdradzi najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, opowie także o materiałach alternatywnych (zostaną przedstawione najnowsze badania). Seminarium online będzie również wprowadzeniem do nadchodzącego, trzeciego spotkanie stron konwencji z Minamaty (COP3).

W trakcie webinarium odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi na żywo. Całość zostanie zarejestrowana, więcej szczegółów na stronie https://www.dtstudyclub.com/webinar/filling-in-the-gaps-what-dentists-need-to-know-about-the-minamata-convention-on-mercury/