Zaburzenia metaboliczne czynnikiem ryzyka utraty zębów

smn
11-06-2019, 12:35
Badanie wykryło, że zaburzenia metaboliczne mają związek z utratą zębów w dojrzałym wieku.

Zespół metaboliczny to wiele odchyleń od normy różnych parametrów, które razem składają się na to schorzenie. Zespół metaboliczny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy, zapalenia przyzębia i chorób kardiologicznych.  Według najnowszych doniesień naukowców pacjenci (a szczególnie dotyczy to kobiet), z przynajmniej jedną oznaką zespołu metabolicznego mogą mieć zwiększone ryzyko utraty zębów między 50. a 64. r. ż. 

Z dotychczas przeprowadzonych prac wynika, że zapalenie przyzębia i zespół metaboliczny są powiązane, najprawdopodobniej mają wspólny czynnik ryzyka jakim jest proces zapalny. Naukowcy postanowili sprawdzić czy te same czynniki ryzyka wiążą się także z utratą zębów w dojrzałym wieku.

Analiza objęła 700 uczestników (w wieku 30-64 lata) badania kohortowego prowadzonego w Korei. Osoby te były badane pod kątem czynników ryzyka zespołu metabolicznego - m.in. niskiego poziomu  HDL-cholesterolu i zwiększonego stężenia glukozy we krwi na czczo, triglicerydów, ciśnienia krwi oraz tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Badani odpowiadali także na pytanie o liczbę brakujących zębów, w tym ósemek.

Uczestnicy badania z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka zespołu metabolicznego mieli znacząco większe ryzyko utraty zęba (aż o 47 proc. niezależnie od innych czynników) niż osoby zdrowe. 

Ten związek był szczególnie silny u kobiet. - Utrata zęba w dorosłym wieku jest spowodowana najczęściej przez destrukcję kości wyrostka zębodołowego u pacjentów z podwyższonym poziomem różnych markerów stanu zapalnego. Stan zapalny przyzębia ma podobne czynniki ryzyka jak zespół metaboliczny, w tym hiperglikemię, otyłość, dyslipidemię i nadciśnienie. Pacjenci z zespołem metabolicznym powinni być kwalifikowani do intensywnego leczenia periodontologicznego, napisał w pracy dr Min-Jeong Cho.

Więcej: Yonsei Medical Journal