Separatory amalgamatu. Dla kogo niezbędne?

ms
06-03-2019, 13:35
Stanowisko w sprawie obowiązku instalowania separatorów amalgamatu przedstawiła Ewa Siewierska Chomeniuk, wiceprezes ORL w Gdańsku, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej tej izby. Opinię tę publikujemy w całości.

Czy wszystkie gabinety stomatologiczne muszą być wyposażone w separatory amalgamatu? Ministerstwo Zdrowia wprowadziło uchylenie tego obowiązku dla gabinetów ortodontycznych i protetycznych, gdyż nie używają one amalgamatu do wypełnień  i nie usuwają wypełnień amalgamatowych. A co z innymi gabinetami, które w swoich kontraktach z NFZ oraz w leczeniu komercyjnym nie mają jakiejkolwiek procedury, która byłaby związana z amalgamatem, a co za tym idzie z rtęcią.

W większości gabinetów dentystycznych wypełnienia amalgamatowe są stosowane sporadycznie, jeśli w ogóle. Na naszym krajowym rynku dominują świadczenia komercyjne i już dawno wypełnienia amalgamatowe zostały zastąpione wypełnieniami światłoutwardzalnymi. To dlaczego obciążać właścicieli gabinetów dentystycznych ogromnym kosztem zakupu, instalacji oraz serwisowania separatorów amalgamatu? Dlaczego nie wyłączyć z tego obowiązku lekarzy dentystów, którzy na przestrzeni ostatnich lat nie stosowali amalgamatu u swoich pacjentów i jest to udokumentowane?

Jeżeli amalgamat srebra jest rekomendowany i stosowany do wypełnień w zębach w odcinkach bocznych przez gabinety na kontraktach z NFZ, to obowiązek posiadania separatora, a co za tym idzie koszt  z tym związany - powinien być rekompensowany. Dlaczego znowu lekarze dentyści mają być obarczani nowymi wymogami, którym należy sprostać?

Trzy warianty pracy gabinetu stomatologicznego a stosowanie amalgamatu

Do komisji stomatologicznych wielu okręgowych izb lekarskich napływają pytania od lekarzy dentystów dotyczące nowych regulacji. Komisja Stomatologiczna NRL podjęła stanowisko i wystosowała apele oraz pismo w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, aby uzyskać jasną i oficjalną odpowiedź w sprawie problemów związanych z wykonaniem przez lekarzy dentystów unijnego obowiązku instalacji separatorów amalgamatu w swoich praktykach.

Czy faktycznie wystarczy zaszeregować swój gabinet do jednej z trzech sytuacji zaproponowanych przez KS w swoim stanowisku z 25 stycznia 2019 r.? Taka informacja musi być podana w regulaminie podmiotu leczniczego, sporządzonym na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W oparciu o schemat zaproponowany przez KS NRL model pracy gabinetu, w aspekcie stosowania amalgamatu stomatologicznego, powinien polegać na zastosowaniu się do jednej z trzech sytuacji:

1. Do czasu podjęcia przez władze publiczne decyzji, o których mowa w apelach o refundacji, gabinety stomatologiczne, które chcą docelowo wykonywać wypełnienia amalgamatowe i je usuwać, a nie chcą - bez zapewnienia należytej refundacji - ryzykować inwestycję w separator amalgamatu, powinny w regulaminie podmiotu zawrzeć informację o tym że do czasu instalacji separatora;
- usuwają wypełnienia amalgamatowe w przypadkach, kiedy nie mają możliwości skierowania pacjenta do gabinetu wyposażonego w separator,
- nie zakładają wypełnień amalgamatowych.

2. Gabinet inwestujący w instalację separatora amalgamatu lub posiadający taką instalację  (spełniającą warunek zatrzymania co najmniej 95 proc. cząstek amalgamatu) - musi mieć możliwość skorzystania z zastosowanej przez władze publiczne formy refundacji kosztów, o którym mowa w apelu NRL. Gabinet taki, z racji posiadania separatora, pracuje z amalgamatem stomatologicznym usuwając i zakładając wypełnienia amalgamatowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art.10 ust.2 rozporządzenia (zęby mleczne, wypełnienia u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia oraz kobiet ciężarnych i karmiących)

3. Gabinet stomatologiczny w regulaminie podmiotu działalności leczniczej dodaje informacje, że całkowicie i bezterminowo nie zakłada wypełnień amalgamatowych i z zastrzeżeniem przypadków pierwszej pomocy, polegającej na trepanacji zęba poprzez wypełnienie amalgamatowe -  również ich nie usuwa.

A na razie mamy nadzieję, że przy najbliższej kontroli z Sanepidu nie będzie nałożona kara za niedostosowanie się do wymogów unijnych.

Źródło: oilgdansk.pl

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.