Dane o kolejkach do leczenia można dowolnie wykorzystywać

PAP/en
03-03-2019, 09:13
Firmy i obywatele będą mogli dowolnie i bezpłatnie wykorzystywać dane Narodowego Funduszu Zdrowia o kolejkach do leczenia np. do tworzenia nowych aplikacji lub usług - stało się to możliwe dzięki otwarciu przez NFZ danych z Informatora o terminach leczenia.

Według NFZ "Informator o Terminach Leczenia" obejmuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury medyczne, programy lekowe, świadczenia w poradniach specjalistycznych, w oddziałach szpitalnych, w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach opieki pozaszpitalnej), dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących.

Informacje gromadzone w ramach list oczekujących obejmują w szczególności:
- dane świadczeniodawcy,
- dane o miejscach udzielania świadczeń,
- liczbę osób wpisanych na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne wg stanu na koniec miesiąca,
- datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

Dane przekazywane są do NFZ przez świadczeniodawców mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (np. szpitale, poradnie specjalistyczne).

Dane te można dowolnie, bezpłatnie wykorzystywać w aplikacjach i usługach.

Otwieranie zasobów danych publicznych ma wyzwolić potencjał gospodarczy i społeczny, tkwiący w ogromnych ilościach danych gromadzonych przez instytucje publiczne, spowodować wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz stworzyć nowe miejsca pracy.

Przykładem już działającego takiego ponownego wykorzystania informacji publicznej są popularne wyszukiwarki połączeń autobusowych i tramwajowych w dużych miastach, takie jak jakdojade.pl, które powstały w oparciu o zgodę na przetwarzanie rozkładów jazdy i tras poszczególnych linii.

Z kolei np. dane meteorologiczne i klimatyczne służą np. do tworzenia zindywidualizowanych prognoz pogody np. dla rolników, co pozwala optymalizować opryski i inne prace rolnicze na danym obszarze. Ten rodzaj usług rozwija się dynamicznie np. w USA.