Stomatologia: rządowy program profilaktyczny oceni RP AOTMiT

kan
13-02-2019, 07:52
Rada Przejrzystości przy AOTMiT w marcu oceni tylko jeden projekt profilaktyki stomatologicznej, ale za to ogólnopolski, sygnowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Podczas spotkania Rady Przejrzystości AOTMiT, które odbędzie się 11 marca 2019 r., oceniony zostanie projekt Ministerstwa Zdrowia " Program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat".

W niedługim czasie należy spodziewać się konkursu ofert na realizację rządowego programu profilaktycznego.

Jednym z celów programu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby.

Ważna będzie także wczesna identyfikacja próchnicy wśród osób, u których przeprowadzono badanie stomatologiczne.

Zapowiadane są działania edukacyjne w postaci warsztatów edukacyjnych dla młodzieży, a także badania lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że projekt ten będzie realizowany przez minimum trzy lata

 Więcej: aotm.gov.pl