LDEK wiosna 2019 lepiej niż rok temu

ms
11-02-2019, 08:37
Spośród 814 osób, które przystąpiły do LDEK w sesji wiosennej 2019 r. zdało go 70,27 proc. To większy odsetek niż wiosną 2018 r. (68 proc. osób) i mniejszy niż jesienią 2018 r. (78,64 proc.).

Maksymalny wynik wyniósł 171 zdobył go student UM w Łodzi a minimalny 37 punktów (uczelnie zagraniczne). 242 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc.  Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 – cztery zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Tym razem trudno wyróżnić jedną uczelnię, której absolwenci uzyskaliby zdecydowanie lepszy wynik od pozostałych. Co prawda na czele rankingu wśród osób zdających po raz pierwszy oraz tych, które skończyli studia w ciągu ostatnich dwóch lat - przodował GUMed, ale w kategorii osób kończących naukę na uczelni ponad dwa lata temu był dziesiąty.