W Kielcach będzie doraźna pomoc stomatologiczna (chyba)

ms
11-02-2019, 10:26
Względy formalne zadecydowały, że konkurs ofert na świadczenie usług stomatologicznych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej OW NFZ w Kielcach będzie musiał powtórzyć.

Zazwyczaj konkursy na realizowanie doraźnej pomocy stomatologicznej są unieważniane, bo nie zgłasza się żaden oferent. W tym postępowaniu zgłosiło się dwóch zainteresowanych, ale konkurs i tak trzeba będzie powtórzyć. Okazało się bowiem, że jeden ze startujących podmiotów leczniczych nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. O odstępstwo od spełnienia tego wymogu zainteresowany wystąpił do Ministerstwo Zdrowia. Te dało pozytywną odpowiedź, ale zbyt późno, gdyż termin zgłaszania ofert – upłynął.

W tej sytuacji OW NFZ w Kielcach skłonny jest powtórzyć konkurs. W pierwszym postępowaniu o kontrakt walczyły dwa podmioty.

Stawka ryczałtowa za 12-godzinny dyżur wynosi 900 zł i należy do najwyższych w Polsce.

Dotychczas w woj. świętokrzyskim doraźną pomoc stomatologiczną realizowały dwie placówki: w Starachowicach, przy ul. Jana Pawła II 1 i przy ul. Kazimierza Wielkiego 29 w Busku-Zdroju.

 źródło: radio.kielce.pl