Lublin: konkurs na realizatora programu profilaktyki próchnicy zębów wśród uczniów

ms
11-02-2019, 09:10
Władze Lublina przeznaczyły 1,2 mln zł na realizację programu profilaktyki próchnicy zębów wśród uczniów w latach 2019 i 2020. Właśnie trwa konkurs na realizatorów tego projektu.

Przedmiot postępowania
Program obejmuje realizację świadczeń stomatologicznych oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Program ma być realizowany:
- w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół;
- w gabinetach stomatologicznych poza szkołą - dla uczniów szkół, na terenie których nie ma gabinetu stomatologicznego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Lublina na realizację programu zdrowotnego: 1,2 mln zł (po 0,6 mln na rok 2019 i 2020).

Przewidywany termin realizacji programu:
- w 2019 r.: od 11 marca 2019 r. do 15 listopada 2019 r., z wyłączeniem okresu wakacji.
- w 2020 r.: od 2 stycznia 2020 r. do 13 listopada 2020 r., z wyłączeniem okresu wakacji.

Ocena merytoryczna oferty obejmuje:
- liczbę i kwalifikacje zawodowe osób realizujących program;
- liczbę godzin udzielania świadczeń stomatologicznych w tygodniu w dniach roboczych – minimum 3 godziny.

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej:
Liczba i kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych:

Lekarz dentysta specjalista stomatologii dziecięcej 10 pkt.
Lekarz dentysta specjalista I stopnia oraz specjalista II stopnia (należy podać rodzaj specjalizacji) 5 pkt.
Personel pomocniczy (zgodnie z wymaganiami kadrowymi programu) 3 pkt.

Liczba godzin udzielania świadczeń stomatologicznych w tygodniu w dniach roboczych:
od 3 do 5 godzin - 5 pkt.
od 6 do 8 godzin - 10 pkt.
od 9 do 11 godzin - 15 pkt.
12 godzin i więcej - 20 pkt.

Przy podziale środków finansowych uwzględniana będzie łączna wartość punktowa oceny merytorycznej, którą uzyska każda oferta oraz liczba pozytywnie ocenionych ofert.

Finansowanie świadczeń
Jednostką rozliczeniową dla finansowanego przez zleceniodawcę programu jest wartość 1 pkt. rozliczeniowego, który równy jest wartości 1,00 zł.

Kwota zobowiązania w umowie stanowi iloczyn liczby punktów proponowanych procedur i spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz wartości 1 punktu rozliczeniowego.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Spotkania informacyjno-edukacyjne z uczniami oraz rodzicami/opiekunami uczniów klas I szkół podstawowych – jedno spotkanie 45 minut. 

Termin składania dokumentów: 20 lutego 2019 r.

Zleceniodawca: Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, Lublin.

Szczegółowe warunki konkursu