Uszczegóławianie rekomendacji w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii

ms
08-02-2019, 08:12
Dla tych, którzy w rekomendacjach w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii nie znaleźli odpowiedzi na nurtujące ich pytanie, PTS uruchomiło specjalny adres mailowy.

Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii w obszerny sposób uczą racjonalnej antybiotykoterapii, ale autorzy są świadomi, że nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą pojawić się w gabinecie.

Stąd właśnie pomysł uruchomienia adresu mailowego antybiotyki@pts.net.pl, pod który dentyści mogą zgłaszać swoje wątpliwości w tym ważkim temacie.

Na pytania postarają się odpowiedzieć eksperci PTS, w tym członkowie wspominanej na początku Grupy Roboczej. Najciekawsze pytania i odpowiedzi będą opublikowane (anonimowo) na portalu PTS.

Prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS
Dokument „Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii” ujrzał światło dzienne. Do tej pory, wiedza w nim zawarta – oczywiście w pewnym tylko stopniu – była dostępna wyłącznie dla uczestników 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2018), co dobitnie pokazuje, że warto brać udział w takich wydarzeniach. Kolejna edycja projektu (19-21 września) zapowiada się niemniej interesująco.

Forum Ekspertów, które opracowało wytyczne, stanowili przedstawiciele różnych dziedzin stomatologii, wspierani przez mikrobiologów i farmakologów. Pomoc prof. Walerii Hryniewicz i prof. Adama Szeląga była w tym zakresie nieoceniona. Znakomitą pracę wykonał przewodniczący forum doc. Tomasz Kaczmarzyk.

Autorzy dokumentu już we wstępie podkreślają, że antybiotyki w stomatologii są bardzo nadużywane. Dlatego właśnie, należy każdorazowo przed podjęciem decyzji o podaniu antybiotyku rozważyć bilans potencjalnych korzyści i ryzyka wynikających z jego zastosowania. W stomatologii korzyść dla pacjenta z podania leku w profilaktyce lub leczeniu zakażenia w większości przypadków nie jest większa od potencjalnych strat związanych z ryzykiem selekcji szczepów opornych i tym samym utratą wartościowych leków przez całe społeczeństwo.

Jestem pewna, że rekomendacje rozwieją wiele wątpliwości, z którymi każdego dnia zmagają się lekarze dentyści. Kiedy? Ile? Dlaczego? To naturalne, że takie pytania się pojawiają. Z tym przewodnikiem powinno być dużo łatwiej o odpowiedzi. Gdyby jednak wytyczne nie dawały jednoznacznych wskazówek – wiadomo, sytuacje w gabinecie bywają różne – można zgłosić pytanie pod adres antybiotyki@pts.net.pl. Eksperci Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego postarają się pomóc.