W Wielkiej Brytanii zniechęcają do opieki stomatologicznej

ms
03-02-2019, 14:55
Osoby, które leczą zęby w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NHS) przeżywają katusze, publiczny płatnik dokonuje wersyfikacji uprawnień, a wszelkie uchybienia karze grzywną w wysokości 100 funtów.

Zastanawia skala kontroli. Analiza obejmuje 430 tys. osób, korzystających ze świadczeń stomatologicznych. Najdrobniejszy błąd w formularzu zgłoszeniowym – o co przy skomplikowanym systemie ewidencyjnym wcale nie jest trudno - skutkuje karą.

Z odsieczą pacjentom podążyła Krajowa Izba Obrachunkowa, która prowadzi dochodzenie w sprawie opłat karnych nakładanych przez NHS wobec osób wnoszących o ubezpieczenie, a które nie mają do tego uprawnień.

Brytyjskie Towarzystwo Stomatologiczne (BDA) ostrzega, że akcja NHS jest po prostu straszeniem gorzej sytuowanych pacjentów, którzy obawiając się kar, po prostu rezygnują z usług stomatologicznych. Są to z reguły osoby starsze, które nie potrafią sobie poradzić z formalnościami warunkującymi uzyskanie świadczeń zdrowotnych.

BDA ocenia, że 9 na 10 osób obłożonych karami powinno być uniewinnionych.