Uczelnie medyczne w rankingu URAP

ms
21-01-2019, 10:43
Warszawski Uniwersytet Medyczny przoduje wśród polskich uczelni medycznych sklasyfikowanych w University Ranking by Academic Performance 2018 – 2019. WUM znalazł się w tym rankingu na 816 pozycji.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w zestawieniu tym CM UJ występuje jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ten sklasyfikowano na 307 miejscu, zdecydowanie najwyżej spośród polskich uczelni.

Ranking polskich uniwersytetów medycznych podaje tabela.

Na czele zestawienia znalazły się: Uniwersytet Harvarda wskaźnik 600,00 Uniwersytet w Toronto 583,47, Uniwersytet Oxfordzki 575,28 i Uniwersytet Stanforda 573,97. W zestawieniu uwzględniono 2500 szkół wyższych. WUM przyznano wskaźnik 240,75.

Artykuły: wskaźnik określa liczbę artykułów publikowanych w czasopismach, które są wymienione w pierwszym, drugim i trzecim kwartylu pod względem współczynnika czasopisma (Journal Impact Factor  - miernik siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych).

Cytowanie: jest miarą wpływu realizowanych badań poprzez liczbę cytowań w czasopismach wymienionych w pierwszym, drugim i trzecim kwartylu pod względem współczynnika czasopisma (Journal Impact Factor - - miernik siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych)..

Dokumenty: produktywność naukowa określona przez całkowitą liczbę dokumentów, która obejmuje wszystkie wyniki naukowe, w tym: artykuły konferencyjne, recenzje, listy, dyskusje, skrypty oraz artykuły w czasopismach.

AIT: jest miarą produktywności naukowej (w 23 obszarach tematycznych). AIT wskazuje, czy instytucja osiąga wyniki powyżej lub poniżej średniej światowej w określonych dziedzinach

CIT: jest miarą wpływu badań w 23 obszarach tematycznych. Wskaźnik ten ma na celu określenie wpływu naukowego instytucji, generowanego przez publikacje w każdej dziedzinie.

Współpraca: jest miarą dotyczącą współpracy, opartej na łącznej liczbie artykułów opublikowanych we współpracy z zagranicznymi uczelniami.