Higiena stomatologiczna i technika dentystyczna do uregulowania

PAP/ms
15-01-2019, 09:18
- Istnieje konieczność uregulowania prawnego kształcenia w nowych zawodach medycznych i ich funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia – powiedział dziekan I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Ryszard Maciejewski.

Prof. Ryszard Maciejewski wyjaśnił, że obecnie 10 zawodów medycznych ma swoje regulacje ustawowe. Natomiast wykonywanie i miejsce w systemie opieki zdrowotnej takich zawodów jak higiena stomatologiczna, technika dentystyczna i radiologia muszą być określone ścisłymi przepisami. Nad uregulowaniem części z zawodów medycznych, dotychczas nie zawieszonych ustawowo, już trwają prace – wyjaśnił prof. Ryszard Maciejewski.

Zawody, do których przygotowują uczelnie medyczne lub szkoły wyższe, posiadające uprawnienia do prowadzenia wydziałów medycznych, mają już przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podstawy programowe, liczbę godzin dydaktycznych, sformułowane wymogi dotyczące praktyk zawodowych i umiejętności. Jednak część zawodów, których uczono w szkołach policealnych lub w szkołach niepublicznych działających na zasadach szkół publicznych, wciąż czeka na regulacje prawne.

Prof. Ryszard Maciejewski ocenił, że bez nowych zawodów medycznych nie da się odciążyć systemu opieki zdrowotnej.