Zagłębia kształcące lekarzy dentystów

ms
12-01-2019, 21:39
W Polsce kształci się ok. 2,2 lekarzy dentystów na 100 tys. ludności, to średnia europejska.

Eurostat podał statystykę dotyczącą liczby kształconych lekarzy dentystów w stosunku do liczby mieszkańców. Jest kilkanaście państw, w których występuje większa liczba studentów stomatologii w porównaniu do liczby obywateli. Jest też kilkanaście krajów, w których ta zależność ma niższą wartość niż w Polsce.

Bezsprzecznym zagłębiem, kształcącym największą liczbę lekarzy dentystów w Europie, jest Rumunia ponad 10 stomatologów na 100 tys. obywateli.  Stosunkowo wysoki wskaźnik odnotowano także w Portugalii 6,8 oraz na Litwie 6,0.

Na drugim końcu listy znajdują się natomiast: Włochy 1,0; Szwajcaria 1,6 oraz Słowacja 1,8 studentów stomatologii na 100 tys. mieszkańców.