Strzelno – mieszkania dla dentystów

ms
11-01-2019, 12:07
Burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński, twierdzi, że w odbudowywanym po spaleniu budynku byłego kina powinny znaleźć się mieszkania dla stomatologów. To, według włodarza miasta, warunek podstawowy, aby do miasta wróciła nocna opieka stomatologiczna.

Dariusz Chudziński nie wnioskuje, aby cały budynek oddać we władanie dentystom. Wstępne plany dotyczą na razie piętra. Trudno dociec skąd związek przyczynowo – skutkowy, zgodnie z którym przeznaczenie mieszkań dla dentystów, przynieść ma oczekiwany rezultat w postaci doraźnej pomocy zdrowotnej w Strzelnie. W każdym bądź razie troska burmistrza miasta o opiekę stomatologiczną nad mieszkańcami (ok. 5,7 tys.) jest ze wszech miar godna uznania.

Problem w tym, że bieżące potrzeby Strzelna wskazują na konieczność wyznaczenia w wyremontowanym budynku mieszkań socjalnych. Burmistrz na takie rozwiązanie nie chce przystać.

Z pewnością uruchomienie w tym miejscu mieszkań socjalnych odstraszy ewentualnych dentystów, gdyż trudno przypuszczać, że będą zainteresowani taką formą choćby niewiążącej koabitacji.