Konkurs: usługi stomatologiczne dla komandosów w Lublińcu

ms
09-01-2019, 07:59
JW 4101 w Lublińcu ogłosiła konkurs na realizowanie w 2019 r. usług w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Potencjalny wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia jedną osobą zdolną do wykonania usług stomatologicznych, posiadającą dyplom lekarza stomatologa ze specjalizacją w zakresie chirurgii stomatologicznej co najmniej I stopnia, z przynajmniej dwuletnią praktyką w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Do realizacji usług w zakresie pomocy stomatologicznej musi być zatrudniona dodatkowa osoba posiadająca doświadczenie w zakresie asysty/pomocy stomatologicznej (minimum dwa lata pracy).

Termin składania ofert: 11 stycznia 2019 r. godzina: 09:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Czas trwania usług: do 31 grudnia 2019 r.

Kontakt: Jednostka Wojskowa Nr 4101, ul. Sobieskiego 35 , 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, tel. 261 101 450, e-mail jwk.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 101 380.