Prof. Joanna Szczepańska ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej

ms
09-01-2019, 09:11
Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Joannie Szczepańskiej.

Prof. Joanna Szczepańska piastowała już tę funkcję w kadencji 2014 – 2018.

Prof. Joanna Szczepańska od 2011 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 1980 r. ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi i w tym samym roku rozpoczęła pracę w tejże uczelni - w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii, w którym - po zmianach nazwy i organizacyjnych - pracuje do dziś.

W latach 2008 - 2012 prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktyki na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i była członkiem Senatu tej uczelni, a także Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Senackiej Komisji ds. Studiów Doktoranckich. W 2009 roku została profesorem nadzwyczajnym, w roku 2012 - prodziekanem ds. rozwoju dydaktyki na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, a w czerwcu 2013 Prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Dorobek naukowy prof. Joanny Szczepańskiej obejmuje 155 prac oryginalnych, poglądowych oraz komunikatów zjazdowych, w tym prac publikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych, a także prezentowanych podczas konferencji międzynarodowych, między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii, Republice Południowej Afryki, Japonii, USA i Finlandii.

Ponadto prof. Joanna Szczepańska jest członkiem towarzystw naukowych w kraju i za granicą (Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Association of Pediatric Dentistry oraz Polskiego Towarzystwa Chitynowego), a także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Zdrowie Publiczne (2008, 2010).