Poradnia Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie w likwidacji

ms
03-12-2018, 10:13
To, że osoby niepełnosprawne mają szczególnie utrudniony dostęp do usług stomatologicznych wiadomo od dawna. Niebawem na niezwykle oszczędnej mapie lecznic przyjmujących pacjentów specjalnej troski ubędzie jeszcze jedno miejsce.

Poradnia Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie nie przyjmuje nowych pacjentów, dokonuje tylko zakończenia rozpoczętych wcześniej czynności medycznych. Sama poradnia będzie w najbliższym czasie zlikwidowana z powodu remontu budynku. Najbliższa tego typu poradnia jest w Słupsku.

Posłowie Paweł Skutecki i Stefan Romecki chcieliby w związku z tym wiedzieć czy minister zdrowia:
- zna problem Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie;
- planuje podjęcie działań mających na celu zapewnienie funkcjonowania Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.