Kierowanie lecznicami stomatologicznymi tylko dla lekarzy dentystów

ms
23-11-2018, 11:13
Coraz więcej podmiotów świadczących usługi stomatologiczne prowadzonych jest przez podmioty, w których rolę lekarzy dentystów ograniczono do leczenia. To niedopuszczalne - uważa Zgromadzenie Delegatów CED (Rada Europejskich Lekarzy Dentystów), które w tej sprawie podjęło rezolucję  „Corporate Dentistry in Europe”.

CED przestrzega, że mnożą się przypadki działalności sieci przychodni stomatologicznych zakładanych i prowadzonych przez fundusze inwestycyjne (private equity), które dopuszczają się praktyk niezgodnych z zasadami etyki zawodowej i narażają wielu pacjentów na szkodę zdrowotną oraz finansową  (przypadki takie niedawno odnotowano  we Francji i w Hiszpanii, a dotyczyły iDental, Dentexia, FunnyDent).

Taka sytuacja rodzi zagrożenia przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla pracowników takich przychodni oraz generalnie dla systemów opieki stomatologicznej.

Z tego względu CED domaga się m.in. aby:
- podmioty prawne zajmujące się tworzeniem przychodni stomatologicznych były zakładane i prowadzone przez lekarzy dentystów;
- stomatolodzy będący udziałowcami w takich spółkach wykonywali jednocześnie zawód w ramach ich działalności;
- kierownikami (chief executives) w takich podmiotach byli lekarze dentyści;
- większość udziałów mieli lekarze dentyści;
- spółka lub jej inwestorzy nie mieli wpływu na decyzje lecznicze;
- nie można było wykorzystywać  wprowadzającej w błąd reklamy, manipulowania cenami, pozbawiania pacjentów możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Stanowisko CED

Delegacja NIL poparła w pełni projekt tego dokumentu.

Komisja Stomatologiczna NRL przypomina swoje prace dotyczące tego zagadnienia, jakie prowadzone były w ubiegłej kadencji. KS NRL. Komisja w swoim stanowisku wskazywała na zagrożenia, które rodzi np. brak regulacji co do wymagań, jakie spełniać muszą kierownicy podmiotów leczniczych.

Ma to też pośredni, ale jednak dający się zauważyć,  związek ze staraniami środowiska stomatologicznego o uregulowanie kwestii zatrudniania lekarzy w praktykach lekarskich.

Warto przypomnieć, że w sprawie kwalifikacji kierowników podmiotów leczniczych Naczelna Rada Lekarska podjęła w czerwcu 2015 r.  na wniosek KS NR stanowisko w sprawie niezbędnych zmian w ustawie o działalności leczniczej

Komisja Stomatologiczna NRL zamierza kontynuować  działania służące wprowadzaniu tzw. „ładu korporacyjnego”, rozumianego jako opracowanie i wdrożenie zasad dobrych praktyk  w działalności leczniczej lekarzy dentystów. Rezolucja CED wraz z komentarzem zostanie przesłana Ministrowi Zdrowia.

 

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.