GIS w świecie stomatologii – protokół zbieżności?

ms
01-10-2018, 12:44
Jest kilka kwestii wymagających pilnych wyjaśnień na linii Główny Inspektorat Sanitarny – KS NRL (jako reprezentant lekarzy dentystów), chodzi m.in. o wymóg niezależnej kontroli każdego cyklu przeprowadzanej sterylizacji.

Drażliwa jest nie tylko zasadność takiego działania, ale także tryb wprowadzania zaleceń, stanowiący doskonały przykład funkcjonowania prawa powielaczowego. Spór w szczegółach opisywaliśmy kilkakrotnie m.in. w materiale „GIS zgłasza wotum nieufności wobec autoklawów i ich użytkowników”. Na racjonalne decyzje czekają także zagadnienia dotyczące wymogu instalowania separatorów amalgamatu oraz zasady uruchamiania i stosowana aparatów rentgenowskich w gabinecie stomatologicznym.

Dobrze, że przedstawiciele GIS spotykają się z reprezentantami NRL, aby wyjaśniać sporne zagadnienia. Do jednego z takich spotkań doszło pod koniec września 2018 r. Konkretów brakuje, jednak cieszy, że GIS zadeklarował, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna „ma być inspekcją przyjazną placówkom medycznym i nie uchybiając przepisom, może wypracować zakres racjonalnych obowiązków podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

W komunikacie sygnowanym przez NRL czytamy także:

„Interesującym tematem współpracy okazać się może np. sprawa wdrażania przepisów rozporządzenia UE w sprawie rtęci i stanowiska GIS wobec postulatów, jakie Komisja Stomatologiczna NRL zgłasza w tej sprawie resortowi zdrowia”.

Dyskutowany ma być również optymalny kształt aktów wykonawczych do nowego Prawa atomowego. W tej kwestii GIS deklaruje poparcie starań NRL o utworzenie trójstronnej grupy ekspertów.  

Oświadczenie GIS to krok budzący nadzieję, oby tylko poszły za nim kolejne i to w tym samym kierunku.