Dentysta w szkole: gmina Ćmielów idzie za ciosem

ms
28-09-2018, 10:52
Jest gabinet stomatologiczny w szkole podstawowej nr 1 w Ćmielowie, a będzie kolejny w gminie - w szkole w Brzóstowej.

Gmina Ćmielów, jako jedna z trzech gmin z województwa świętokrzyskiego, przystąpiła do programu Ministerstwa Zdrowia, uczestnicy którego liczyć mogą na dofinansowanie wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Ważne, że aplikacja gminy Ćmielów (jako jedyna z woj. świętokrzyskiego) została zaakceptowana pod względem merytorycznym.

- Na terenie naszego powiatu prowadzimy gabinet stomatologiczny w SP Nr 1 w Ćmielowie. Jest to nasz wspólny sukces, rodziców, a szczególnie dzieci. Obecnie wpisujemy się w programy rządowe i składamy wspólny wniosek na środki na wyposażenie kolejnego gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej i gimnazjum w Brzóstowej - mówi burmistrz miasta i gminy Ćmielów, Jan Kuśmierz.

- My ze swojej strony zapewnimy lokum i doposażymy gabinet w sprzęt niemedyczny. Ministerstwo Zdrowia zaoferuje środki na zakup nowoczesnego unitu dentystycznego z niezbędnym osprzętem medycznym , a NZOZ Pacjent przeprowadzi edukację w zakresie profilaktyki próchnicy w ramach ustalonego programu edukacyjnego – dodaje Jan Kuśmierz.

Zadowolenia ze współpracy z burmistrzem Janem Kuśmierzem oraz dyrektorem Centrum Oświaty Tomaszem Neymanem, nie ukrywa Agnieszka Biel – Żak, prowadząca NZOZ Pacjent w Ćmielowie.

– Okazało się, że na 94 wnioski złożone do Ministerstwa Zdrowia z całej Polski tylko 23 przeszły bez dodatkowej weryfikacji do ostatecznego rozpatrzenia. Zielone światło ze strony burmistrza daje nam możliwość poszerzenia profilaktyki stomatologicznej dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy. Podkreślam, że te działania są i będą prowadzone przez lekarza stomatologa, który jako jedyny w naszym powiecie ma podpisany kontrakt z NFZ na stomatologię w szkole. Wszelkie działania, czyli przeglądy stomatologiczne, lakierowanie, lakowanie i leczenie zębów będą bezpłatne. Liczymy na to, że jeszcze w tym roku gabinet ruszy pełną parą – wyjaśnia Agnieszka Biel – Żak.

Więcej: Gazeta Ostrowiecka