Stomatologia: wykaz uzupełniających konkursów w Małopolsce

ms
25-05-2018, 07:40
Małopolski OW NFZ ogłosił 24 maja uzupełniające postępowania konkursowe w zakresie leczenia stomatologicznego na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2023 r.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do 8 czerwca 2018  do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 29 czerwca 2018 r.

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.