Staż dentysty pogrzebał preferencyjne stawki ZUS

ms
27-04-2018, 08:51
Lekarz dentysta, po skończeniu studiów, aby móc pracować w zawodzie, musi odbyć staż, dopiero później ma prawo leczyć samodzielnie na przykład uruchamiając własną działalność gospodarczą, ale wykonywanie obowiązków na rzecz dotychczasowego pracodawcy eliminuje go z preferencyjnych stawek ZUS przysługujących nowym przedsiębiorcom.

W tym konkretnym przypadku lekarz dentysta pracował w oparciu o umowę o pracę na stanowisku stażysty w jednej z lecznic. Po skończeniu stażu stomatolog ma prawo samodzielnie leczyć pacjentów, ma prawo założyć własną działalność gospodarczą, okazuje się jednak, że nie ma prawa skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS dla osób uruchamiających własną firmę (opłacanie przez dwa lata niższych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

ZUS stoi na stanowisku że możliwość opłacania niższych składek nie dotyczy osoby, która wcześniej wykonywała takie same czynności służbowe (w tym przypadku leczenie pacjentów), jakie wykonuje dla tego samego podmiotu - już jako właściciel firmy. Nie ma przy tym znaczenia, czy wcześniejszy pracodawca reprezentuje jedyną lecznicę, z którą wiąże swoją aktywność zawodową młody przedsiębiorca – lekarz dentysta, czy jest on tylko jednym z większej liczby podmiotów, z którymi współpracuje stomatolog jako właściciel firmy.

Kontrowersje budzi stanowisko ZUS, zgodnie z którym zakres czynności realizowanych przez stażystę i „pełnoprawnego” lekarza dentysty jest tożsamy, a przecież ten pierwszy musi pracować pod bezpośrednim nadzorem doświadczonego lekarza dentysty, stosując się do wytycznych i wskazówek bardziej doświadczonego kolegi. Inną kontrowersją jest fakt, że płatnikiem wynagrodzenia stażysty jest marszałek województwa, który refunduje poniesione koszty pracodawcy. Nie ma zatem tutaj mowy o klasycznym wzorcu umowy o pracę łączącym stażystę z właścicielem lecznicy.

ZUS nie przyjął tej argumentacji do wiadomości i przedstawił stanowisko, zgodnie  którym lekarzowi dentyście nie przysługują preferencyjne stawki ubezpieczenia.

Sygn. akt WPI/200000/43/62/2018