Inwestycja dekady: kto wybuduje Centrum Stomatologiczne WUM?

ms
21-04-2016, 10:17
Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego WUM będzie niewątpliwie największą inwestycją w branży stomatologicznej od lat. Trwa zbieranie ofert od podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu.

W UCS WUM zainstalowana zostanie aparatura medyczna i laboratoryjna, w tym m.in. aż 160 unitów dentystycznych (będzie zorganizowany oddzielny przetarg).

Budynek UCS WUM przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie składać się ma z pięciu kondygnacji nadziemnych, w których znajdą się m.in. wielostanowiskowe sale kliniczne, pokoje personelu medycznego i dydaktycznego, laboratoria protetyczne i naukowe, sale seminaryjne, aula wykładowa. Zaplanowano także dwie kondygnacje podziemne o obrysie większym niż część naziemna, przeznaczone na wielostanowiskowy garaż dla samochodów, szatnie oraz pomieszczenia techniczne.

Obiekt zaprojektowano w kształcie litery „U”, jego gabaryty to powierzchnia 20,3 tys. mkw. i kubatura – 69,9 tys. mszesc.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:
a) przygotowanie terenu pod budowę (wyburzenie istniejącego jednokondygnacyjnego budynku, ogrodzenie terenu, wycinka drzew, plantowanie, równanie, likwidacja płyt drogowych);
b) wybudowanie obiektu, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjnymi, wentylacją, klimatyzacją, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej, elektryczną, energetyczną, systemu alarmowego, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, audio-wideo, okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji pożaru i systemu gaszenia, systemu automatyki budynku, lokalnych systemów gazów medycznych, instalacją gazu ziemnego, a także z elementami wyposażenia medycznego i dydaktycznego;
c) wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego, gazowego, zasilania energetycznego, kanalizacji teletechnicznej,
d) wykonanie zagospodarowania terenu z elementami małej architektury i zieleni, oświetlenia terenu, drogami i parkingami,
e) uzyskanie prawomocnej decyzji „pozwolenia na użytkowanie”.

Wykonawca, który zostanie wybrany w trwającym właśnie przetargu, będzie musiał także wykonać roboty związane z zagospodarowaniem terenu o pow. ok. 14 tys. mkw., którego ok. 6,5 tys. mkw. stanowi powierzchnia utwardzona (drogi, parkingi, chodniki) a ok. 5 tys. mkw. - tereny zieleni i rekreacji.

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.