Walka dentysty ze spółdzielnią mieszkaniową o gabinet

WSA, ms
20-04-2015, 08:02
Kupiony za setki tysięcy złotych lokal na gabinet dentystyczny i wyposażony za nie mniejsze pieniądze, zaczyna przynosić pierwsze zyski, gdy nagle władze spółdzielni podejmują uchwałę zdecydowanie utrudniającą pacjentom dostęp do drzwi praktyki. Jak się bronić przed takimi zakusami?

Jeden z właścicieli nowo uruchomionego gabinetu dentystycznego dowiedział się, że spółdzielcy podjęli uchwałę o przekazaniu części powierzchni wspólnej użytkownikom lokali sąsiadującymi z tą powierzchnią.
Taka sytuacja zdecydowanie utrudni dostęp do gabinetu dentystycznego leczącym się osobom. Po pierwsze, zostaną oni odcięci od windy (gabinet znajduje się na I piętrze). Po drugie, trasa od pobliskiego parkingu do drzwi gabinetu pacjenci będą musieli pokonywać okrężną, kilkakrotnie dłuższą niż dotychczas, drogą.

- Na skutek podjętych decyzji warunki korzystania z gabinetu nie zostały drastycznie zmienione - uważają autorzy uchwały. Poza tym w wyniku zmniejszenia powierzchni wspólnej powstaną dodatkowe dochody od wynajmujących. Pieniądze wykorzystane zostaną na pokrycie części kosztów użytkowania nieruchomości.

Uchwała, pod względem formalnym, została podjęta zgodnie z literą prawa, dlatego - w opinii zarządu spółdzielni - nie ma podstaw do zmiany decyzji zaakceptowanej przez większość spółdzielców.

Właściciel gabinety dentystycznego nie zgodził się z takim stanowiskiem i zaskarżył uchwałę do sądu.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny przyznał rację skarżącym i nakazał zmianę uchwały. Nie może być tak, że dobro ogółu ogranicza prawa nabyte pojedynczego spółdzielcy, chociażby jego udziały we wspólnej nieruchomości były zbyt małe, aby dać mu skuteczne prawo zablokowania niekorzystnej dla niego decyzji pozostałych członków spółdzielni mieszkaniowej. Dostęp do windy i bezpośrednie sąsiedztwo parkingu były elementami istotnymi, które właściciel gabinetu stomatologicznego brał pod uwagę, decydując się na zakup lokalu użytkowego. W tej sytuacji próba ograniczenia jego prawa do powierzchni wspólnych powinna być zablokowana - uznali sędziowie.

Sygn. akt I ACa 590/12