PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zastosowanie skanera wewnątrzustnego: kto chce przeszkolić pracowników UM w Białymstoku

ms
17-10-2017, 10:00
Zastosowanie skanera wewnątrzustnego: kto chce przeszkolić pracowników UM w Białymstoku Nauka skanowania
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłosił przetarg na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w symulacji stomatologicznej".

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w symulacji stomatologicznej" wraz z zakwaterowaniem dla pięciu pracowników kierunku lekarsko-dentystycznego UMB.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Wartość zamówienia
Środki na sfinansowanie zamówienia – 9 tys. zł brutto.

Kryteria oceny ofert
Cena – 40 proc.,
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40 proc.
- dwuletnie doświadczenie w obsłudze i pracy ze skanerem wewnątrzustnym - 0 punktów,
- powyżej 2 do 5 lat doświadczenia w obsłudze i pracy ze skanerem wewnątrzustnym - 20 punktów,
- doświadczenie powyżej 5 lat - 40 punktów

Termin wykonania zamówienia
W okresie od 6 do 30 listopada 2017 r. włącznie.

Szczegóły
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Zamówień Publicznych, Dział Projektów Pomocowych, Barbara Dokert-Świsłocka, Marek Sokołowski.

tel.  85 748 56 25, 85 748 56 50

Termin składania ofert
20 października 2017 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie pracowników pn. „Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w symulacji stomatologicznej" nr AZP/US/10/APP-073/CSM/10/2017 - Nie otwierać przed 20. 10. 2017 r. godz. 12.00".

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH