PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wykonywanie protez w spółce cywilnej, a podatek VAT

miro
07-08-2014, 06:40
Wykonywanie protez w spółce cywilnej, a podatek VAT Wykonywanie protez przez fachowca bez VAT (foto: freedigitalphotos)
Dwie kobiety zamierzały zawiązać spółkę cywilną osób fizycznych i rozpocząć działalność polegającą na wykonywaniu protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych oraz ich naprawach. Usługi wykonywane byłyby na zlecenie gabinetów stomatologicznych i odbiorców indywidualnych. Mają pytanie, czy ich spółka powinna być płatnikiem VAT. One uważały, że tak.

Obie osoby, które chciały założyć spółkę cywilną, nie posiadają uprawnień do wykonywania zawodu - technik dentystyczny. Zamierzały one jednak zatrudniać osoby legitymujące się uprawnieniami techników dentystycznych (na podstawie umowy o pracę - wynagrodzenie za pracę, a nie należny przychód z faktury wystawionej przez spółkę).

Z przedstawionej przez kobiety dokumentacji wynikało, że:

- prace, będzie wykonywał określony technik dentystyczny,
- wspólniczki spółki, jako osoby bez uprawnień, nie będą wykonywać żadnych czynności fachowych, związanych z wykonywaniem protez,
- osoby legitymujące się uprawnieniami techników dentystycznych miałaby zatrudniać spółka cywilna, będąca podatnikiem VAT.

Wspólniczki chciały wiedzieć czy wykonywane protezy dentystyczne, aparaty ortodontyczne, podbudowy, usługi naprawy protez i aparatów ortodontycznych podlegają w spółce cywilnej osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem VAT (przy zatrudnieniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje - techników dentystycznych). Właściciele (wspólnicy spółki cywilnej) tych kwalifikacji nie posiadają.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przypomniał, że ustawodawca, przepisem art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, zwolnił od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.
Zwolnienie takie należy traktować jako zwolnienie o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, przy czym istota podmiotowości sprowadza się do zapewnienia odpowiednich kompetencji osoby (technika dentystycznego) przy świadczeniu usług lub dostawie towarów. Jak wiadomo, kompetencje te nie wynikają z formy prawnej podmiotu dokonującego dostaw towarów lub świadczącego usługi.

Aby zastosować zwolnienie od podatku, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia. Istotne jest, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że świadczenie usług lub dostawę towarów realizuje technik dentystyczny właśnie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, rozpatrując wszystkie okoliczności sprawy, uznał, że dokonywana przez spółkę cywilną dostawa wyrobów medycznych, a także usługi naprawy protez i aparatów ortodontycznych - będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.

Tak jest gdyż, jak wynika z treści opisu sprawy, wykonaniem: protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych, podbudów oraz naprawą protez i aparatów ortodontycznych będzie zajmować się wyłącznie osoba zatrudniona w spółce, posiadająca uprawnienia technika dentystycznego.

Sygn. akt IBPP2/443-1104/13/WN

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH